Môi trường chính sách

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Thưởng các dịp lễ và Tết

Lương tháng 13

Quà sinh nhật, thai sản

Trợ cấp ốm đau

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Môi trường trẻ, năng động

Tinh thần teamwork cao

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cơ hội được phát triển toàn diện

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Du lịch hàng năm

Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Tham gia BHXH sau thử việc

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN  BẢN THÂN

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Đào tạo chuyên môn

Đào tạo kỹ năng

ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

Kết nối cộng đồng và chung tay

vào các chương trình

thiện nguyện

Xây dựng môi trường

kinh doanh lành mạnh

Danh sách vị trí tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG KHU VỰC NGÀY ĐĂNG THỜI HẠN
01 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG KÊNH B2B HCM 13/07/2023
02 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING HCM 10/07/2023
03 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KÊNH ĐẠI LÝ (GT)
HCM
19/05/2023
04 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG SALE B2B 01 HCM 24/11/2022
05 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP HCM 17/10/2022
06 TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH B2B 01

 

TP. HCM

 

14/02/2022