Môi trường chính sách

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Thưởng các dịp lễ và Tết

Lương tháng 13

Quà sinh nhật, thai sản

Trợ cấp ốm đau

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Môi trường trẻ, năng động

Tinh thần teamwork cao

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cơ hội được phát triển toàn diện

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Du lịch hàng năm

Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Tham gia BHXH sau thử việc

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN  BẢN THÂN

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Đào tạo chuyên môn

Đào tạo kỹ năng

ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

Kết nối cộng đồng và chung tay

vào các chương trình

thiện nguyện

Xây dựng môi trường

kinh doanh lành mạnh

Danh sách vị trí tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG KHU VỰC NGÀY ĐĂNG THỜI HẠN
01 Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Kênh GT 01 Thành phố Hồ Chí Minh  18/03/2021 18/04/2021
02 Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Dự án 01 Thành phố Hồ Chí Minh  18/03/2021 18/04/2021
03 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Kênh GT 02 Thành phố Hồ Chí Minh  18/03/2021 18/04/2021
04 Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Dự án 02 Thành phố Hồ Chí Minh 18/03/2021 18/04/2021
05 Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế Marketing 01 Thành phố Hồ Chí Minh 05/03/2021 5/4/2021