0/Data/Sites/1/Product/64/02351-znp.jpg/Data/Sites/1/Product/64/thumbs/02351-znp.jpg

IVAN 02351

Màu sắc ZNP kẽm xanh 
Chất liệu Sắt
Loại cửa tủ Hộc tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Hộc mở Toàn phần
Kích thước  300, 350, 400, 450, 500
Bảo hành 12 tháng