0/Data/Sites/1/Product/63/02273-znp.jpg/Data/Sites/1/Product/63/thumbs/02273-znp.jpg

IVAN 02273

Màu sắc  ZNP Kẽm xanh
Chất liệu Sắt
Loại cửa tủ Hộc tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Hộc mở 2/3
Kích thước 300, 350, 400, 450, 500mm
Bảo hành 12 tháng