Chốt giữ cửa tủ IVAN 05025

Màu sắc PB Thau bóng
Chất liệu Thau
Loại cửa Cửa tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Kích thước 50, 60, 80mm
Bảo hành 24 tháng