Thông báo V.v Thay đổi cách thức làm việc trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid-19

27 03/2020

Thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng trong việc áp dụng các biện pháp phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Công ty Cổ phần Kim Gia Phạm - nhà phân phối phụ kiện nội thất, kiến trúc của hai thương hiệu IVAN và VICKINI xin thông báo đến quý khách hàng một số nội dung.

View more