Thông tin tuyển dụng


TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

MÔ TẢ CV Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến công nợ: nhận các phiếu giao hàng từ bộ phận kho, kiểm tra tính hợp lệ của...

Xem thêm
03 Tháng Tư 2018
0 Comment
TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG

TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG

MÔ TẢ CV: – Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên...

Xem thêm
03 Tháng Tư 2018
0 Comment