0/Data/Sites/1/Product/71/02192-a.jpg/Data/Sites/1/Product/71/thumbs/02192-a.jpg0/Data/Sites/1/Product/71/02192.jpg/Data/Sites/1/Product/71/thumbs/02192.jpg

IVAN 02192

Màu sắc SPR Bạc sơn 
Chất liệu Sắt 
Loại cửa tủ Hộc tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Hộc mở Toàn phần
Kích thước 400, 450, 500mm
Bảo hành 24 tháng