0/Data/Sites/1/Product/70/02183-znp.jpg/Data/Sites/1/Product/70/thumbs/02183-znp.jpg

IVAN 02183

Màu sắc ZNP Kẽm xanh 
Chất liệu Sắt 
Loại cửa tủ Hộc tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Hộc mở Toàn phần
Kích thước 300, 350, 400, 450, 500mm
Bảo hành 24 tháng