0/Data/Sites/1/Product/92/05025.050.jpg/Data/Sites/1/Product/92/thumbs/05025.050.jpg

IVAN 05025

Màu sắc PB Thau bóng
Chất liệu Thau
Loại cửa Cửa tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Kích thước 50, 60, 80mm
Bảo hành 24 tháng