0/Data/Sites/1/Product/175/04105.101.jpg/Data/Sites/1/Product/175/thumbs/04105.101.jpg0/Data/Sites/1/Product/175/pk1.jpg/Data/Sites/1/Product/175/thumbs/pk1.jpg0/Data/Sites/1/Product/175/pk2.jpg/Data/Sites/1/Product/175/thumbs/pk2.jpg0/Data/Sites/1/Product/175/pk3.jpg/Data/Sites/1/Product/175/thumbs/pk3.jpg0/Data/Sites/1/Product/175/pk4.jpg/Data/Sites/1/Product/175/thumbs/pk4.jpg0/Data/Sites/1/Product/175/pk5.jpg/Data/Sites/1/Product/175/thumbs/pk5.jpg

IVAN 04105.101

 Màu sắc NP Ken bóng 
Chất liệu Hợp kim kẽm
Loại cửa Cửa tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-25mm
Lò xo Tùy ý dừng
Góc mở 75°/90°/110°
Bảo hành 24 tháng