0/Data/Sites/1/Product/59/1312111098765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/1312111098765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/12111098765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/12111098765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/111098765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/111098765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/1098765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/1098765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/98765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/98765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/8765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/8765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/765432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/765432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/65432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/65432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/5432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/5432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/432101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/432101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/32101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/32101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/2101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/2101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/101138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/101138.001.jpg0/Data/Sites/1/Product/59/01138.001.jpg/Data/Sites/1/Product/59/thumbs/01138.001.jpg

IVAN 01138.001

Màu sắc NP Ken bóng
Chất liệu Sắt
Loại cửa Cửa tủ gỗ, inox, nhôm
Độ dày cửa tủ 15-18mm
Lò xo 1 đoạn lực
Góc mở 105°
Bảo hành 06 tháng