Recruitment information


Tuyển dụng Sale admin

Tuyển dụng Sale admin

Công ty đang có nhu cầu nhân sự cho vị trí: Sale admin 1. Việc bạn sẽ làm: – Tiếp nhận thông tin từ Giám sát, nhân viên kinh...

Xem thêm
29 May 2017
0 Comment