VICKINI 34103.001 – New


VICKINI 34103.001 – New

ĐẶC TÍNH

  - Màu sắc: Ken xước mờ, crome bóng

  - Nguyên liệu: Hợp kim kẽm

  - Loại cửa: Cửa gỗ, nhựa và kim loại

  - Nơi dùng: Cửa phòng, cửa đi chính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   

  - Độ dày cửa: 30 – 50 mm, đố cửa ≥ 75mm / ≥ 80mm

  - Thân khóa: VICKINI 40850.001/ 40855.011

  - Ruột khóa: VICKINI 41108.001/ 41108.002/ 41109.001/ 41109.002

Không có tài liệu.
Không có video.