VICKINI 64225.040


kẹp kính vickini 64225.040M

VICKINI 64225.040

ĐẶC TÍNH

    - Màu sắc: inox mờ(SSS)
    - Nguyên liệu: inox SUS 304 đặc
    - Độ dày kính: 8 – 12 mm
    - Sử dụng: cố định kính với tường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.