VICKINI 78933


Súng bắn keo IVAN 78933

VICKINI 78933

ĐẶC TÍNH

    - Màu sắc: crom bóng(CP)
    - Nguyên liệu: thép

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.