VICKINI 34915.001


khoá cửa phân thể vickini 34915.001

VICKINI 34915.001

ĐẶC TÍNH

  - Phân loại: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa
  - Màu sắc: Ken xước (BSN)
  - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm
  - Loại cửa: cửa gỗ, nhựa & kim loại
  - Nơi dùng: cửa phòng, cửa đi chính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - Độ dày cửa: 30 - 50 mm
  - Thân khóa: VICKINI 40850.001
  - Ruột khóa: VICKINI 41108

Không có tài liệu.
Không có video.