VICKINI 66033.001


kẹp kính vickini 66033.001B a

VICKINI 66033.001

ĐẶC TÍNH

    - Phân loại: kẹp khoá đơn
    - Màu sắc: crom bóng(CP)
    - Nguyên liệu: thau
    - Độ dày kính: 8 - 12 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.