Product enquiry

Tại sao Euro III, Euro IV động cơ mới sẽ sản xuất muội hơn, carbon và các tạp chất khác?

Tiêu chuẩn xả thải thấp ngày càng nghiêm ngặt, không ngừng thúc đẩy sự đổi mới về công nghệ kỹ thuật của động cơ xăng. Thiết kế kết cấu động cơ Audi đời III, IV càng chắc gọn, nhiệt độ vận hành càng cao. Ứng dụng kỹ thuật đường ray cao cấp, khí thải tuần hoàn lần 2 và trì hoãn kỹ thuật phun, làm cho bên trong động cơ tạo ra càng nhiều bồ hóng, than lắng đọng và các chất độc hại v.v, nếu không kịp thời xử lý, sẽ dẫn đến bộ phận quan trọng của động cơ bị hao mòn, làm cho động lực giảm sút.