Kẹp kính cửa phòng tắm đứng - cửa mở

Đã tìm thấy 30 kết quả cho từ khoá " Kẹp kính cửa phòng tắm đứng - cửa mở "
 • VICKINI 66315

  Là bas đỡ ống phần nối ống 90 độ. Thiết kế ống vuông SUS 304 30x10mm tinh tế. Dùng để nối các đầu ống của khung phòng tắm hộp


 • VICKINI 66316

  Là bas đỡ ống phần nối ống 135 độ. Thiết kế ống vuông SUS 304 30x10mm tinh tế. Dùng để nối các đầu ống của khung phòng tắm kính lục giác


 • VICKINI 66320

  Là bas đỡ ống phần đỡ giữa ống. Thiết kế ống vuông SUS 304 30x10mm tinh tế. Dùng để đỡ lực khung phòng tấm kính


 • VICKINI 66321

  Là bas đỡ ống phần đầu nối ống với tường. Thiết kế ống vuông SUS 304 30x10mm tinh tế. Dùng để cố định khung phòng tấm kính


 • VICKINI 66706

  Là đầu chuông đỡ ống phần đầu nối ống với tường. Thiết kế ống SUS 304 Φ19, trùm ngoài . Dùng để cố định khung phòng tấm kính


 • VICKINI 66707

  Là đầu chuông đỡ ống phần đỡ giữa ống. Dùng để đỡ lực khung phòng tấm kính


 • VICKINI 66708

  Là đầu chuông đỡ ống phần nối ống. Thiết kế ống SUS 304, trùm ngoài. Dùng để nối các đầu ống của khung phòng tắm kính


 • VICKINI 66800

  Là dụng cụ, thanh chống hỗ trợ lực treo cho khung ống. Thiết kế vuông vức, tinh tế, đầu kẹp lệch 135 độ. Hỗ trợ lực khung phòng tắm kính góc lục giác, nối kính – kính


 • VICKINI 66802

  Là dụng cụ, thanh chống hỗ trợ lực treo cho khung ống. Thiết kế ống tròn, đầu kẹp lệch 90 độ. Hỗ trợ lực khung phòng tắm kính hộp, nối kính – tường


 • VICKINI 66803


 • VICKINI 66804


 • VICKINI 66942.025

  Là đầu chuông đỡ ống phần đầu nối ống với tường. Thiết kế ống SUS 304 Φ25, nhét trong. Dùng để cố định khung phòng tấm kính


 • VICKINI 66944.025

  Là đầu chuông đỡ ống phần đỡ giữa ống. Thiết kế ống SUS 304 Φ25, nhét trong. Dùng để đỡ lực khung phòng tấm kính


 • VICKINI 66947.025

  Là đầu chuông đỡ ống phần nối ống. Thiết kế ống SUS 304 Φ25, nhét trong. Dùng để nối các đầu ống của khung phòng tắm kính