Kẹp kính cửa chính - cửa mở

Đã tìm thấy 43 kết quả cho từ khoá " Kẹp kính cửa chính - cửa mở "
 • 61054.001

  Kẹp kính 61054.001

  Là kẹp kính khóa giữa, khóa cửa kính bằng cách vặn chốt vào bas khóa. Chỉ sử dụng hình thức vặn giữ, không chìa. Được thiết kế khối chữ nhật, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, mở đóng 1 chiều. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61052.001

  Kẹp kính VICKINI 61052.001

  Là kẹp kính khóa giữa, khóa cửa kính bằng cách vặn chốt vào bas khóa. Được thiết kế ovan, đầu tròn, thân thẳng, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, giúp khóa dễ dàng mà không cần khom người. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61052.002

  Kẹp kính VICKINI 61052.002

  Là kẹp kính khóa giữa, khóa cửa kính bằng cách vặn chốt vào bas khóa. Được thiết kế ovan, đầu tròn, thân thẳng, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, giúp khóa dễ dàng mà không cần khom người. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61053.001

  Kẹp kính VICKINI 61053.001

  Là kẹp kính khóa giữa, khóa cửa kính bằng cách vặn chốt vào bas khóa. Được thiết kế  khối chữ nhật, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng.  . Sử dụng cho cửa kính mở, giúp khóa dễ dàng mà không cần khom người. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61053.002

  Kẹp kính VICKINI 61053.002

  Là kẹp kính khóa giữa, khóa cửa kính bằng cách vặn chốt vào bas khóa. Được thiết kế  khối chữ nhật, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng.  . Sử dụng cho cửa kính mở, giúp khóa dễ dàng mà không cần khom người. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61055.001

  Kẹp kính VICKINI 61055.001

  Là kẹp kính khóa giữa, 1 đầu khóa. khối vuông, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. Sử dụng cho cửa kính mở, mở đóng 1 chiều. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61055.002

  Kẹp kính VICKINI 61055.002

  Là kẹp kính khóa giữa, 1 đầu khóa. khối vuông, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, mở đóng 1 chiều. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61055.101

  Kẹp kính VICKINI 61055.101

  Là kẹp kính khóa giữa, 1 đầu khóa, 1 đầu chốt vặn. Khối vuông, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, khóa ngoài. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61055.102

  Kẹp kính VICKINI 61055.102

  Là kẹp kính khóa giữa, 1 đầu khóa, 1 đầu chốt vặn. Khối vuông, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, khóa ngoài. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61070.001

  Kẹp kính VICKINI 61070.001

  Là kẹp kính khóa giữa. Khối chữ nhật đứng, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, khóa ngoài. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61070.002

  Kẹp kính VICKINI 61070.002

  Là kẹp kính khóa giữa. Khối chữ nhật đứng, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, khóa ngoài. Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • Bánh xe kẹp kính cửa mở vickini 61100.001B

  VICKINI 61100

  Kẹp kính VICKINI 61100

  Là kẹp kính dưới, nối cửa kính và trục bản lề sàn. Được thiết kế vuông vức, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • Bánh xe kẹp kính cửa mở vickini 61200.001B

  VICKINI 61200

  Kẹp kính VICKINI 61200

  Là kẹp kính trên, nối cửa kính và kẹp trên kính cố định. Được thiết kế vuông vức, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • Bánh xe kẹp kính cửa mở vickini 61300.001B

  VICKINI 61300

  Kẹp kính VICKINI 61300

  Là kẹp kính trên, nối cửa kính và kẹp trên kính cố định. Được thiết kế vuông vức, góc bo cực nhẹ mang vẻ đẹp tinh tế, màu Inox bóng. . Sử dụng cho cửa kính mở, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, chất liệu đảm bảo, bền đẹp với 10.000 lần sử dụng


 • VICKINI 61314


 • VICKINI 61316