Thân khóa cửa

Đã tìm thấy 9 kết quả cho từ khoá " Thân khóa cửa "
 • VICKINI 40580.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40580.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 58*45. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 58, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 45. Là thân phổ thông cho thân cửa nhỏ, thường dùng cho khóa nẹp 200


 • VICKINI 40704.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40704.001

  Hay còn gọi là thân khóa đại sảnh có chốt bảo hiểm. Là thân ngoài cò gió, chốt, còn có thêm chốt bảo hiểm, có thể ấn hoặc mở tùy ý để ngăn không cho mở từ bên ngoài. Dùng cho khóa đại sảnh


 • VICKINI 40750.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40750.001

  Hay còn gọi là thân khóa đại sảnh không chốt bảo hiểm. Là thân khóa thường chỉ có cò gió và chốt. Dùng cho khóa đại sảnh


 • VICKINI 40820.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40820.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*20. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 20. Là thân cho cửa có đố cửa nhỏ, dùng cho khóa nẹp 220


 • Nơi nhập dữ liệu

  VICKINI 40825.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40825.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*25. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 25. Là thân cho cửa có đố cửa nhỏ, dùng cho khóa nẹp 220


 • thân khoá cửa vickini 40830.T

  VICKINI 40830.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40830.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*30. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 30. Là thân cho cửa có đố cửa nhỏ, dùng cho khóa nẹp 220


 • thân khoá cửa vickini 40850.T

  VICKINI 40850.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40850.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*45. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 45. Là dòng cao cấp, được thiết kế và sản xuất công nghệ tiên tiến. Là thân phổ thông cho đố cửa vừa thường dùng cho khóa nẹp 260, khóa phân thể


 • VICKINI 40851.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40851.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*45. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 45. Là dòng bình dân, hay bán kèm theo bộ cùng ruột 41106. Là thân phổ thông cho đố cửa vừa thường dùng cho khóa nẹp 260, khóa phân thể


 • Nơi nhập dữ liệu

  VICKINI 40855.001

  Thân khoá cửa VICKINI 40855.001

  Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*50. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 50. Là thân cho cửa có đố cửa lớn, dùng cho khóa nẹp 300