Khóa cửa nẹp 220mm

Đã tìm thấy 9 kết quả cho từ khoá " Khóa cửa nẹp 220mm "
 • Khoá cửa nẹp vickini 33201.001TSKhoá cửa nẹp vickini 33201.001XS

  VICKINI 33201.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33201.001

  Là dòng nẹp đơn, vuông, vát cạnh 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng,vạt góc 2 đầu, thân trong lượn sóng theo khoảng cách ngón tay, có 2 màu xám bạc và trắng sữa. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33202.001

  VICKINI 33202.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33202.001

  Là dòng nẹp vuông trơn 220mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vuông thẳng, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33203.001

  VICKINI 33203.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33203.001

  Là dòng nẹp tròn trơn 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vuông thẳng dẹp, bo đầu tinh tế, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33204.001

  VICKINI 33204.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33204.001

  Là dòng nẹp tròn trơn 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm lượn khối chắc chắn, đẹp mắt, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33205.001

  VICKINI 33205.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33205.001

  Là dòng nẹp vuông, vát cạnh 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vuông, đầu tròn, khoét rãnh chữ nhật nhấn lạ mắt, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33325.001TKhoá cửa nẹp vickini 33325.001TS

  VICKINI 33325.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33325.001

  Là dòng nẹp vuông, vát cạnh 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vuông, đầu tròn, thân tay nhấn layer chữ nhật, có 3 màu ken xước viền bóng, trắng sữa và xám bạc. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33328.001

  VICKINI 33328.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33328.001

  Là dòng nẹp vuông, vát cạnh 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vuông cong nhẹ, đầu tròn, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33329.001

  VICKINI 33329.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33329.001

  Là dòng nẹp vuông, vát cạnh 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vuông cong nhẹ, đầu vuông, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền
  thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp vickini 33379.001TKhoá cửa nẹp vickini 33379.001TS

  VICKINI 33379.001

  Khoá cửa nẹp 220mm VICKINI 33379.001

  Là dòng nẹp vuông, vát cạnh 220mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm 2 đầu tròn, thẳng, dẹp, có 3 màu ken xước viền bóng, trắng sữa và xám bạc. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại