Khóa cửa nẹp 200mm

Đã tìm thấy 24 kết quả cho từ khoá " Khóa cửa nẹp 200mm "
 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32001 TKhoá cửa nẹp 200 vickini 32001 N

  VICKINI 32001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32001

  Là dòng nẹp trơn 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm gợn theo nhân trắc học, cầm chắc tay. Có 2 màu trắng và nâu. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền

  thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32002 T

  VICKINI 32002

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32002 

  Là dòng nẹp trơn 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm to dần từ đầu ra đuôi, cầm chắc tay, màu trắng viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32003 TKhoá cửa nẹp 200 vickini 32003 DT

  VICKINI 32003

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32003

  Là dòng nẹp trơn 200mm bán chạy nhất, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vạt thân trong theo nhân trắc học, cầm chắc tay. Có 2 màu trắng và trắng viền đen. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền

  thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32004

  VICKINI 32004

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32004

  Là dòng nẹp trơn 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vạt khối sáng tạo to dần từ đầu ra đuôi, cầm chắc tay, màu trắng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32005

  VICKINI 32005

  Khoá của nẹp VICKINI 32005

  Là dòng nẹp trơn 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vạt khối sáng tạo thẳng, cầm chắc tay, màu trắng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32007 TKhoá cửa nẹp 200 vickini 32007 DT

  VICKINI 32007

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32007

  Là dòng nẹp viền khung  vuông 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm vạt khối thon gọn, có 2 màu trắng và trắng viền đen. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32008 T

  VICKINI 32008

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32008

  Là dòng nẹp viền khung lượn tròn 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm lượn sóng nước cực đẹp, có 2 màu trắng và đen vàng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32009 TKhoá cửa nẹp 200 vickini 32009 DT

  VICKINI 32009

  Khoá cửa VICKINI 32009 

  Là dòng nẹp viền khung lượn tròn 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm lượn gân lá cách điệu, có 2 màu trắng và trắng viền đen. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32010 AC

  VICKINI 32010

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32010

  Là dòng nẹp cổ điển 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết hoa lá cách điệu trên cả thân và tay nắm, màu nâu. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32011 AC

  VICKINI 32011

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32011

  Là dòng nẹp cổ điển 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết vân mây uốn lượn trên cả thân và tay nắm, màu nâu. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 3291.001

  VICKINI 32915

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32915 

  Là dòng nẹp đơn, vuông, vát cạnh 200mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, đầu tròn, đuôi vuông cong nhẹ, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32916

  VICKINI 32916

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32916

  Là dòng nẹp đơn, vuông, vát cạnh 200mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vuông khối, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32923

  VICKINI 32923

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32923

  Là dòng nẹp viền vuông 200mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vuông khối, đầu bo tròn, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32924

  VICKINI 32924

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32924

  Là dòng nẹp viền vuông 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vuông khối, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32927

  VICKINI 32927

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32927 

  Là dòng nẹp trơn vuông, vát cạnh 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, bo 2 đầu, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền
  thống lẫn hiện đại

   


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32928

  VICKINI 32928

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32928

  Là dòng nẹp viền khung vuông 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, cong nhẹ, tròn đầu, vuông đuôi, cầm gọn tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền  thống lẫn hiện đại