Khóa tủ IVAN

Đã tìm thấy 18 kết quả cho từ khoá " Khóa tủ IVAN "
 • Khóa cốp IVAN 03103.020

  IVAN 03103.020

  Khóa cốp IVAN 03103.020

  Khóa cốp móc gài chìa sắt phổ biến, màu Crom bóng (CP), rất được ưa chuộng. Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 15 mm


 • Khóa cốp IVAN 03103.030

  IVAN 03103.030

  Khóa cốp IVAN 03103.030

  Khóa cốp móc gài chìa sắt phổ biến, màu Crom bóng (CP), rất được ưa chuộng. Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 25 mm


 • Khóa tủ IVAN 03105.022

  IVAN 03105.024

  Khóa cốp IVAN 03105.024

  Khóa nhấn gỗ chìa sắt tức đóng bằng cách nhấn khóa và chốt được bật ra như đầu chặn cánh cửa di chuyển, cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP), rất được ưa chuộng. Dùng cho tủ gỗ lùa, ván dày tối đa 22mm


 • Khóa tủ IVAN 03138.032

  IVAN 03138.032

  Khóa tủ IVAN 03138.032

  Khóa tủ lá chốt, chìa sắt cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP), rất được ưa chuộng. Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 32mm


 • Khóa tủ IVAN 03238.022

  IVAN 03238.022

  Khóa tủ IVAN 03238.022

  Khóa tủ lá chốt, chìa sắt cực kỳ phổ biến, rất được ưa chuộng. Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 22mm


 • Khóa tủ IVAN 03288.500

  IVAN 03288.500

  Khóa 3 ngăn IVAN 03288.500

  Khóa 3 ngăn chìa sắt, đóng mở đồng thời cả 3 ngăn tủ chỉ qua 1 ổ khóa, cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ hồ sơ văn phòng, tủ nhỏ có 3 ngăn kéo, ván dày tối đa 20mm


 • Khóa tủ IVAN 03308.001

  IVAN 03308.001

  Khóa nhấn kính IVAN 03308.001

  Khóa nhấn kính chìa sắt tức đóng bằng cách nhấn khóa và chốt được bật xuống như đầu chặn cánh cửa di chuyển, cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ kính lùa


 • Khóa tủ IVAN 03318.001

  IVAN 03318.001

  Khóa nhấn kính IVAN 03318.001

  Khóa kính chìa sắt, bas chốt răng cưa, cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ kính lùa, dày 5-6 mm


 • Khóa tủ IVAN 03338.022

  IVAN 03338.022

  Khóa tự động IVAN 03338.022

  Khóa tủ với lá chốt thiết kế bo mặt, chìa sắt, tự động đóng lại theo lực đẩy cửa, cực kỳ phổ biến, màu Crom bóng (CP), rất được ưa chuộng. Dùng cho cánh tủ mở, ván dày tối đa 22mm


 • Khóa tủ IVAN 03407.001

  IVAN 03407.001

  Khóa nhấn kính IVAN 03407.001

  Khóa kính chìa sắt, lá chốt 1 cánh tiện dụng, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ kính lùa, dày 5-8 mm


 • Khóa tủ IVAN 03417.001

  IVAN 03417.001

  Khóa nhấn kính IVAN 03417.001

  Khóa kính chìa sắt, lá chốt đồng thời 2 cánh tiện dụng, màu Crom bóng (CP). Dùng cho tủ kính lùa, dày 5-8 mm


 • Khóa cốp IVAN 03103.120

  VICKINI 03103.120

  Khóa cốp VICKINI 03103.120

  Khóa cốp móc gài, chìa thau vi tính cao cấp, an toàn hơn, màu Niken bóng (NP). Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 15 mm


 • Khóa cốp VICKINI 03103.130

  VICKINI 03103.130

  Khóa cốp VICKINI 03103.130

  Khóa cốp móc gài, chìa thau vi tính cao cấp, an toàn hơn, màu Niken bóng (NP). Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 25 mm


 • Khóa tủ VICKINI 03138.122

  VICKINI 03138.122

  Khóa tủ VICKINI 03138.122

  Khóa tủ lá chốt, chìa thau vi tính cao cấp, an toàn hơn, màu Niken bóng (NP). Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 22mm


 • Khóa tủ VICKINI 03138.132

  VICKINI 03138.132

  Khóa tủ VICKINI 03138.132

  Khóa tủ lá chốt, chìa thau vi tính cao cấp, an toàn hơn, màu Niken bóng (NP). Dùng cho hộc tủ, ván dày tối đa 32mm


 • Khóa tủ IVAN 03338.122

  VICKINI 03338.022

  Khóa tự động VICKINI 03338.022

  Khóa tủ với lá chốt thiết kế bo mặt tự động đóng lại theo lực đẩy cửa, chìa thau vi tính cao cấp, an toàn hơn, màu Niken bóng (NP). Dùng cho cánh tủ mở, ván dày tối đa 22mm