Đồ giữ ống

Đã tìm thấy 5 kết quả cho từ khoá " Đồ giữ ống "
 • IVAN 12001

  Cây trụ IVAN 12001

    • Màu sắc: Crom bóng(CP)
  • Nguyên liệu: Sắt
  • Công dụng: Liên kết đỡ kệ


 • IVAN 12003

  Lá bi IVAN 12003

    • Màu sắc: Crom bóng(CP)
  • Nguyên liệu: Sắt
  • Công dụng: Treo quần áo


 • IVAN 12019

  Lá bi IVAN 12019

    • Màu sắc: Crom bóng(CP)
  • Nguyên liệu: Sắt
  • Công dụng: Treo quần áo


 • IVAN 12600

  Cốc dày 12600

    • Phân loại: Ống thũng/ ống bịt
  • Màu sắc: Crom bóng(CP)
  • Nguyên liệu: Hợp kim kẽm


 • IVAN 12900

  Cốc cao IVAN 12900

    • Phân loại: Ống thũng/ ống bịt
  • Màu sắc: Crom bóng(CP)
  • Nguyên liệu: Hợp kim kẽm