Awards & certifications


“Thương hiệu vàng – logo và slogan ấn tượng”

25.11.2015 | IVAN vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu vàng – logo và slogan ấn tượng” do Bộ Công Thương tổ chức, nhằm tôn vinh các thương hiệu uy tín có kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu cũng như logo và slogan của mình góp phần vào công tác phòng chống nạn hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,…

“Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2015”

29.8.2015 | VICKINI vinh dự nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2015”. Là giải thưởng uy tín do Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam tổ chức bình chọn, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng, uy tín, hướng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh, chống hàng giả cũng như giới thiệu và quảng bá thương hiệu uy tín của Việt Nam đến người tiêu dùng quốc tế.