VICKINI 39008.001


đầu đọc thẻ từ vickini 39008.001

VICKINI 39008.001

Thiết bị đọc thẻ từ VICKINI 39008.001

Cài đặt chức năng thẻ thông qua kết nối dữ liệu máy tính và máy đọc thẻ. Ngoài ra, hoạt động kiểm tra kép giữa thẻ và thiết bị giúp tự động phát hiện lỗi truyền tín hiệu. Phát hành thẻ đa năng cùng một lúc. Tất cả thông tin đọc và ghi đều được lưu lại đầy đủ.

ĐẶC TÍNH

    Thiết bị đọc thẻ từ VICKINI 39008.001

    Cài đặt chức năng thẻ thông qua kết nối dữ liệu máy tính và máy đọc thẻ. Ngoài ra, hoạt động kiểm tra kép giữa thẻ và thiết bị giúp tự động phát hiện lỗi truyền tín hiệu. Phát hành thẻ đa năng cùng một lúc. Tất cả thông tin đọc và ghi đều được lưu lại đầy đủ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.