VICKINI 40855.001


Placeholder

VICKINI 40855.001

Thân khoá cửa VICKINI 40855.001

Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*50. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 50. Là thân cho cửa có đố cửa lớn, dùng cho khóa nẹp 300

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.