VICKINI 40851.001


VICKINI 40851.001

Thân khoá cửa VICKINI 40851.001

Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*45. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 45. Là dòng bình dân, hay bán kèm theo bộ cùng ruột 41106. Là thân phổ thông cho đố cửa vừa thường dùng cho khóa nẹp 260, khóa phân thể

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.