VICKINI 40850.001


thân khoá cửa vickini 40850.T

VICKINI 40850.001

Thân khoá cửa VICKINI 40850.001

Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*45. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 45. Là dòng cao cấp, được thiết kế và sản xuất công nghệ tiên tiến. Là thân phổ thông cho đố cửa vừa thường dùng cho khóa nẹp 260, khóa phân thể

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.