VICKINI 40830.001


thân khoá cửa vickini 40830.T

VICKINI 40830.001

Thân khoá cửa VICKINI 40830.001

Hay còn có tên gọi ngắn là thân 85*30. Tức khoảng cách từ tâm lỗ khóa đến tâm trục xoay là 85, khoảng cách tâm khóa đến mép cửa (backset) là 30. Là thân cho cửa có đố cửa nhỏ, dùng cho khóa nẹp 220

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.