VICKINI 40750.001


VICKINI 40750.001

Thân khoá cửa VICKINI 40750.001

Hay còn gọi là thân khóa đại sảnh không chốt bảo hiểm. Là thân khóa thường chỉ có cò gió và chốt. Dùng cho khóa đại sảnh

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.