VICKINI 42146.001


Tay nắm cửa vickini 42146.001CF

VICKINI 42146.001

ĐẶC TÍNH

    - Màu sắc: nâu(AC)
    - Nguyên liệu: hợp kim kẽm
    - Nơi dùng: Cữa đi chính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    - Lắp đặt: cố định bằng vít
    - Kích thước sản phẩm: 300mm

Không có tài liệu.
Không có video.