VICKINI 39107.002


khoá cửa đại sảnh vickini 39107.002CF

VICKINI 39107.002

Khoá cửa đại sảnh VICKINI 39107.002

Là dòng sảnh cổ điển, thân trong ngắn chốt, thân ngoài khóa tay dài, cách điệu hoa lúa, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa sảnh cổ điển

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.