VICKINI 39009.001


VICKINI 39009.001

Dụng cụ dám sát dữ liệu 39009.001

 • Truy cập bản lưu lịch sử: Thu thập hồ sơ truy cập lịch sử mở cửa từ các khóa khách sạn. Chỉnh sửa thời gian khóa: Đồng bộ hóa thời gian khóa với máy tính.
 • Cài đặt số phòng: Thiết lập số phòng cho từng khóa trong khách sạn.
 • Check-out: Quản lý tình trạng phòng theo thời gian thực tế.
 • Thông tin thẻ: Đọc dữ liệu thẻ ngay lập tức.
 • Quản lý theo phân quyền: Phân biệt quản trị viên và người dùng thông thường.

ĐẶC TÍNH

  Dụng cụ dám sát dữ liệu 39009.001

  • Truy cập bản lưu lịch sử: Thu thập hồ sơ truy cập lịch sử mở cửa từ các khóa khách sạn. Chỉnh sửa thời gian khóa: Đồng bộ hóa thời gian khóa với máy tính.
  • Cài đặt số phòng: Thiết lập số phòng cho từng khóa trong khách sạn.
  • Check-out: Quản lý tình trạng phòng theo thời gian thực tế.
  • Thông tin thẻ: Đọc dữ liệu thẻ ngay lập tức.
  • Quản lý theo phân quyền: Phân biệt quản trị viên và người dùng thông thường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Màn hình hiển thị màu, kiểu dáng thanh lịch.
  • Giao diện thân thiện với người dùng, dễ dàng truy cập và sử dụng. Tự động chuyển chế độ chờ sau 30 giây, tiết kiệm pin.
  • Kết nối máy tính bằng cổng USB.
  • Sử dụng sóng không dây để đọc / ghi dữ liệu trên khóa.
Không có tài liệu.
Không có video.