Khóa cửa nẹp 260mm

Đã tìm thấy 23 kết quả cho từ khoá " Khóa cửa nẹp 260mm "
 • khoá cửa nẹp vickini 35940.001

  VICKINI 35940.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35940

  Là dòng nẹp trơn, đầu tròn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, mặt trong gợn sóng nhẹ theo nhân trắc, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35941.001

  VICKINI 35941.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35941

  Là dòng nẹp trơn, đầu tròn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35946.001

  VICKINI 35946.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35946

  Là dòng nẹp trơn, vạt cạnh, đầu tròn 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng bo tròn, vạt cạnh, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35955.001

  VICKINI 35955.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35955

  Là dòng viền khung, đầu lượn sóng 260mm , 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm lượn sóng tương ứng, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35965.001

  VICKINI 35965.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35965.001

  Là dòng nẹp viền khung vuông 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm bầu nẹp viền tương ứng, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35978.001

  VICKINI 35978.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35978

  Là dòng nẹp đơn, đầu tròn, vát cạnh 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, bo khối tròn, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35979.001

  VICKINI 35979.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35979

  Là dòng nẹp đơn, đầu tròn, vát cạnh 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, khối tròn, vạt đầu, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại