Khóa cửa nẹp 260mm

Đã tìm thấy 36 kết quả cho từ khoá " Khóa cửa nẹp 260mm "
 • khoá cửa nẹp vickini 35862.001N

  VICKINI 35862.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35862 là dòng nẹp cổ điển, đầu uốn hoa văn 260mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết hoa lá cách điệu, hơi hướng tháp chăm, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • khoá cửa nẹp vickini 35866.001CFkhoá cửa nẹp vickini 35866.001N

  VICKINI 35866.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35866 là dòng nẹp cổ điển, đầu uốn hoa văn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết xếp lớp layer trên cả thân và tay nắm, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • khoá cửa nẹp vickini 35867.001CFkhoá cửa nẹp vickini 35867.001N

  VICKINI 35867.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35867.001 là dòng nẹp cổ điển, đầu uốn hoa văn 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết uốn sóng trên cả thân và tay nắm, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • khoá cửa nẹp vickini 35886.001CFkhoá cửa nẹp vickini 35886.001N

  VICKINI 35886.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35886.001 là dòng nẹp cổ điển, đầu uốn hoa văn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết xếp lớp layer trên cả thân và tay nắm, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • khoá cửa nẹp vickini 35891.001N

  VICKINI 35891.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35891.001 là dòng nẹp cổ điển, đầu uốn hoa văn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết caro kết hợp lá cách điệu, tay cần cách điệu búp hoa đẹp mắt, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • khoá cửa nẹp vickini 35898.001CFkhoá cửa nẹp vickini 35898.001N

  VICKINI 35898.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35898.001 là dòng nẹp cổ điển, đầu uốn hoa văn 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, họa tiết nổi phối hợp với các rãnh âm lỗi lõm đẹp mắt, có 2 màu nâu và café. Thích hợp cửa truyền thống, đặc biệt là gỗ tự nhiên


 • khoá cửa nẹp vickini 35915.001

  VICKINI 35915.001

  Khoá cửa nẹp VICKINI 35915  là dòng nẹp đơn, vuông, vát cạnh 260mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, đầu tròn, đuôi vuông cong nhẹ, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35916.001

  VICKINI 35916.001

  Khoá nẹp VICKINI 35916 là dòng nẹp đơn, vuông, vát cạnh 260mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vuông khối, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền

  thống lẫn hiện đại.


 • khoá cửa nẹp vickini 35923.001

  VICKINI 35923.001

  Khoá nẹp VICKINI 35923 là dòng nẹp viền vuông 260mm bán rất chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vuông khối, đầu bo tròn, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35924.001

  VICKINI 35924.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35924

  Là dòng nẹp viền vuông 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, vuông khối, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35927.001

  VICKINI 35927.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35927

  Là dòng nẹp trơn vuông, vát cạnh 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, bo 2 đầu, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • khoá cửa nẹp vickini 35928.001

  VICKINI 35928.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35928

  Là dòng nẹp viền khung vuông 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, cong nhẹ, tròn đầu, vuông đuôi, cầm gọn tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35929.001

  VICKINI 35929.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35929  

  Là dòng nẹp viền khung vuông 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, cong nhẹ, cầm gọn tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • khoá cửa nẹp vickini 35940.001

  VICKINI 35940.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35940

  Là dòng nẹp trơn, đầu tròn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, mặt trong gợn sóng nhẹ theo nhân trắc, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35941.001

  VICKINI 35941.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35941

  Là dòng nẹp trơn, đầu tròn 260mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • khoá cửa nẹp vickini 35946.001

  VICKINI 35946.001

  Khoá cửa nẹp 260mm VICKINI 35946

  Là dòng nẹp trơn, vạt cạnh, đầu tròn 260mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng bo tròn, vạt cạnh, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại