Khóa cửa nẹp 200mm

Đã tìm thấy 24 kết quả cho từ khoá " Khóa cửa nẹp 200mm "
 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32929

  VICKINI 32929

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32929

  Là dòng nẹp viền khung vuông 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, cong nhẹ, cầm gọn tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32940

  VICKINI 32940

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32940

  Là dòng nẹp trơn, đầu tròn 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, mặt trong gợn sóng nhẹ theo nhân trắc, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32941

  VICKINI 32941

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32941

  Là dòng nẹp trơn, đầu tròn 200mm, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng vuông đều, ken xước. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32946

  VICKINI 32946

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32946 

  Là dòng nẹp trơn, vạt cạnh, đầu tròn 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng bo tròn, vạt cạnh, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32955

  VICKINI 32955

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32955

  Là dòng viền khung, đầu lượn sóng  200mm , 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm lượn sóng tương ứng, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32965

  VICKINI 32965

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32965

  Là dòng nẹp viền khung vuông 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm bầu nẹp viền tương ứng, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32978

  VICKINI 32978

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32978

  Là dòng nẹp đơn, đầu tròn, vát cạnh 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, bo khối tròn, vừa tay, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại.


 • Khoá cửa nẹp 200 vickini 32979

  VICKINI 32979

  Khoá cửa nẹp VICKINI 32979

  Là dòng nẹp đơn, đầu tròn, vát cạnh 200mm bán chạy, 1 đầu chìa/2 đầu chìa, tay nắm thẳng, khối tròn, vạt đầu, ken xước viền bóng. Thích hợp cửa đơn giản, cả truyền thống lẫn hiện đại