Author Archives: Võ HiểnVõ Hiển

TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ
Tin tuyển dụng

TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

MÔ TẢ CV Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến công nợ: nhận các phiếu giao hàng từ bộ phận kho, kiểm tra tính hợp lệ của phiếu...

0
Tháng Tư 03, 2018
TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG
Tin tuyển dụng

TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG

MÔ TẢ CV: – Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan...

0
Tháng Tư 03, 2018
Trang 1 trên 212